Lite glöd i mörkret

Det var så fint väder för en månad sedan när jag var i Växjö och tog en tur med föräldrarna till Helgö och Jägaregap naturreservat i Helgasjön. Hett tips om man vill ta en skogspromenad med sjöutsikt.

En spindel hade slagit läger i en blåtåteltuva (Molinia caerulea).

En spindel hade slagit läger i en blåtåteltuva (Molinia caerulea).

Mamma!

Asp (Populus tremula) och rönn (Sorbus aucuparia).

Asp.

Klibbal (Alnus glutinosa), asp och bok (Fagus sylvatica).

Aldrig har jag dock upplevt att jag blivit så påverkad av vintermörkret. Hela hösten har jag varit ovanligt trött, och därför gjorde jag en bergensare idag och gick ut istället för att jobba. Avnjöt lunchen i den sällsynta solen och invigde makroobjektivet med nya kameran.

Mjölkört (Chamaenerion angustifolium).

Tysklönn (Acer pseudoplatanus).

Tok (Dasiphora fruticosa), en mycket vanlig trädgårdsväxt här i Bergen.

Dubbelt foder är det finaste fodret.

This entry was posted in Blogg, Foto, Natur, Vardag. Bookmark the permalink.