Av regn är jag kommen, till regn skall jag åter varda

Blött i Bergen. Blött i Växjö. Gissar att vintern kommer i februari.

Gråsparvarna satt i rosenkvittenbusken utanför mitt fönster och på min tur runt Södra Bergundasjön lyckades jag nog sammanlagt skrämma upp hela populationen av storskrakar. Fast, de skrämde mig också med sitt flaxande och plaskande.

Gråsparv (Passer domesticus).
Vass (Phragmites australis) i Södra Bergundasjön.
Storskrake (Mergus merganser) och vad jag gissar är ett fiskgjusbo.
Knipor (Bucephala clangula).
En knipa, en storskarv och två storskrakar (och en häger precis utanför bild).
Bokhultets naturreservat.
This entry was posted in Blogg, Foto, Natur, Upptäcktsfärd, Vardag. Bookmark the permalink.