Ågestasjön

Det blev många höjdpunkter under gårdagens besök vid Ågestasjön. Vit, gul och liten fetknopp på samma berghäll, kryss på dvärgvårlök och sävsparv, återseende av lunddraba (som jag glömt att jag sett förr), en ganska obrydd svartsnäppa, en snyggt glidande brun kärrhök, en supersöt enkelbeckasin och stjärtmesar, en bläsand och några krickor. Bland annat.

Grågås (Anser anser).
Sävsparv (Emberiza schoeniclus).
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago).
Lunchkompis.
Kanadagås (Branta canadensis).
Nötväcka (Sitta europaea).
Föredrog min keso framför spindel till lunch.
Dvärgvårlök (Gagea minima).
Mycket (delvis än så länge) smått! Nagelört (Draba verna), femfingerört (Potentilla argentea) och käringtand (Lotus corniculatus), bl.a.
Gulsparv (Emberiza citrinella) i ett slånbuskage (Prunus spinosa).
Talgoxe (Parus major).
En stjärtmes (Aegithalos caudatus) i en lönn (Acer pseudoplatanus).
Brun kärrhök (Circus aeruginosus).
Svartsnäppa (Tringa erythropus) och gräsand (Anas platyrhynchos).
Josefine fotar svartsnäppa.
This entry was posted in Blogg, Foto, Natur, Upptäcktsfärd. Bookmark the permalink.